Prioriteti i Cilësisë

Duke aplikuar menaxhimin dhe kontrollin e punonjësve, makinerive, materialeve, metodave, mjedisit dhe matjeve në punën praktike, WRN krijon një seri të plotë të sistemit të kontrollit të cilësisë, promovon në mënyrë aktive prodhimin e dobët dhe ndërtimin e një ndërmarrje të besueshme të cilësisë.

WRN-Institute-of-LivableAir

CERTIFIKIMI I SISTEMIT

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

CERTIFIKIMI I PRODUKTIT

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

QENDRAT PROFESIONALE TESTIMIT

Certification-CCC
Projekti i filmit jeshil
Testi eksperimental

Certification-CCC
Matja
Testi eksperimental

Certification-CCC
Pastrimi i ajrit
Testi eksperimental

Certification-CCC
Fuqia neto boshe
Testi eksperimental

Certification-CCC
Karakteristikat e produktit
Testi eksperimental

Certification-CCC
Formimi i materialit
Testi eksperimental