Përgjegjësitë Socail

RREGULLIMI NUN VUNUN, SH HENDETI DHE SIGURIA

Kompania përpiqet t'u sigurojë punonjësve një vend pune të sigurt dhe të shëndetshëm, në mënyrë që të shmanget ndikimi në rajon dhe mjedisin përreth tij. Në ndërkohë, ajo ka investuar për të ndërtuar një fabrikë industriale të pastrimit të ujit dhe prezantimin e një larmi teknologjish në mënyrë që të arrihet prodhimi i gjelbër dhe më i pastër, të përmirësohet efikasiteti dhe të sigurohet cilësi.

New-and-High-tech-Enterprise