Aftësia e Shërbimit

SISTEMI I SHVRBIMIT NINGBO RUNNER

Paqe e mendjes

Pas zemrës së dikujt

Të jeni të sigurt

NINGBO RUNNER ka ndërtuar një qendër logjistike tre-dimensionale në shkallë të gjerë në mënyrë që të standardizojë mekanizmin e menaxhimit të inventarit të furnizuesit, të zvogëlojë kostot e funksionimit të logjistikës, të kursejë hapësirën e inventarit, të përqendrohet në shkurtimin e kohës së prokurimit të materialeve të ngushta, përshpejtimin e efikasitetit të përpunimit dhe arritjen e burimeve ndarja dhe efikasiteti më i madh përmes ndërtimit të platformës së zinxhirit të furnizimit, duke rritur kështu kapacitetin e ofrimit të produktit dhe kënaqësinë e klientit.

01 SH SERRBIMI I DELRGIMIT FLEKSIBLE

NINGBO RUNNER ka ndërtuar një qendër logjistike tre-dimensionale në shkallë të gjerë në mënyrë që të standardizojë mekanizmin e menaxhimit të inventarit të furnizuesit, të zvogëlojë kostot e funksionimit të logjistikës, të kursejë hapësirën e inventarit, të përqendrohet në shkurtimin e kohës së prokurimit të materialeve të ngushta, përshpejtimin e efikasitetit të përpunimit dhe arritjen e burimeve ndarja dhe efikasiteti më i madh përmes ndërtimit të platformës së zinxhirit të furnizimit, duke rritur kështu kapacitetin e ofrimit të produktit dhe kënaqësinë e klientit.

02 SISTEMI Zinxhir STRATEGJIK I FURNIZIMIT

NINGBO RUNNER vendosi bashkëpunim afatgjatë dhe të ngushtë me shumicën e furnitorëve, duke arritur një rritje të përbashkët. Ai përqendrohet në udhëzimin dhe auditimin sistematik të furnitorëve të tij, krijon programe të veçanta trajnimi për furnitorët dhe ofron trajnime. Përveç kësaj, ajo ka organizuar furnitorë të mësojnë prodhim të dobët në mënyrë që të promovojnë zhvillimin.